Het Algemeen Rijksarchief van België en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid, die deel uitmaakt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en uit de 18 Rijksarchieven verspreid over het gehele land.

Contact

Adres:

Ruisbroekstraat 2
1000 Brussel
België

Telefoon:

+32-(0)2-5137680

E-mail:

algemeen.rijksarchief@arch.be

Web:

Algemeen Rijksarchief België

Social links:

Bronnen

Voor het genealogisch onderzoek van de Stichting Voorouder is gebruik gemaakt van deze bronnen die beschikbaar zijn bij het Algemeen Rijksarchief België.