Een akte is een ondertekend en gedagtekend geschrift waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd.

Wettelijk bestaan er twee soorten akten:

  1. authentieke akten, bevoegdelijk opgemaakt door een openbaar ambtenaar, bijvoorbeeld een notaris of een rechter.
  2. onderhandse akten, die door een ieder kunnen worden opgesteld.

Een door een notaris vastgestelde akte heet een notariële akte.